Greta Arwidssons Vänner

GAV - Greta Arwidssons Vänner – är en förening för kvinnliga klubbverkare emeritae vid Uppsalas studentnationer.

Föreningen bildades 1977 och är uppkallad efter professor Greta Arwidsson (1906-1998), som var klubbmästarinna - och Uppsalas första kvinnliga klubbverkare - på Uplands nation år 1927.

Logga in »